Soutěž

Logo našeho časopisu. Nakresli logo, které bychom používali na stránkách našeho školního časopisu. Vybírat budou zástupci tříd (školní parlament).